Sercem fermy jest komputer sterujący wszystkimi systemami – światłem, wentylacją, ogrzewaniem, zadawaniem paszy i wody oraz pomiarami parametrów panujących na hali. Jeśli coś jest nie tak, wysyła sms’a alarmowego z informacją o zaistniałym problemie systemowym. Każdy system zarządzania dla hodowli trzody chlewnej można dokładnie przystosować do warunków konkretnej chlewni, oszczędzając czas i automatyzując część procesów.

Specjalne sterowniki łączą najważniejsze aspekty w hodowli: zarządzanie klimatem i produkcją. Zastosowanie takich systemów umożliwia utrzymanie płynności wentylacji, niezależnie od jej poziomu. Taki sterownik bez przerwy monitoruje i reguluje wszystkie parametry w budynku inwentarskim – programowalne krzywe temperatury, wentylacji i wlotów, poziom wilgotności, stężenie CO2 i dostosowuje ustawienia pracy według wymogów i oczekiwań hodowcy.

FarmOnline - zarządzanie gospodarstwem dla współczesnych producentów trzody chlewnej

FarmOnline jest w stanie monitorować kilka chlewni z centralnej lokalizacji i graficznie prezentować zebrane dane. FarmOnline zapewnia producentowi trzody chlewnej ogólny wgląd w mikroklimat panujący w pomieszczeniach inwentarskich, gospodarstwie rolnym i na poziomie firmy, tak jak oprogramowanie oferuje możliwość szybkiego postępowania z nieprawidłowościami. Oprogramowanie FarmOnline jest dostarczane w modułach, dzięki czemu użytkownik nie musi płacić za funkcje, które nie są używane.

FarmOnline uruchamia alarm w przypadku wystąpienia sytuacji, na którą użytkownik musi odpowiedzieć. Alarm może mieć kluczowe znaczenie dla produkcji, dlatego jest zawsze pokazywany za pomocą funkcji pop-up (wyskakujące okienko), niezależnie od tego, który program na komputerze jest aktywny.

ProGrow - zarządzanie produkcją

Dzięki systemowi ProGrow hodowca otrzymuje pełny przegląd swojej produkcji. W ten sposób może podejmować trafne decyzje na podstawie aktualnych danych. System obejmuje zintegrowany kontroler mikroklimatu i produkcji, który steruje wentylacją. Kontroluje również ogrzewanie, chłodzenie, system suchego karmienia, a także zużycie paszy i wody. ProGrow pozwala także na selekcję świń, które są przeznaczone na sprzedaż, dostawę, lub brakowane, pokazuje także ilość upadków. ProGrow zawiera program zarządzania FarmOnline.

Moduł FarmWatch

Pomaga w krytycznym okresie – wystąpienia jednostki chorobowej w stadzie. Pozwala na natychmiastowe działanie – szybką identyfikację schorzenia i minimalizację strat. Badania pokazują, że często zaburzenia chorobowe są wykrywane w stadzie przez takie, a nie inne spożycie wody przez świnie na 24 godziny przed pojawieniem się jakichkolwiek objawów.

Moduł FarmWatch monitoruje zużycie wody. System rejestruje jej zużycie przez świnie co godzinę, a informacja o wszelkich odchyleniach od normy jest przekazywana za pośrednictwem wiadomości SMS i widoku alarmu na komputerze. Zatem można rozpocząć leczenie, zanim choroba wpłynie negatywnie na wydajność.