Archive for tag: wentylacja

Dlaczego systemy wentylacji są tak ważne?

Combi deffuse w chlewni

W celu uzyskania jak najlepszych wyników w dzisiejszym rolnictwie, konieczna jest ciągła optymalizacja i zwiększanie wydajności produkcji. Aby zwierzęta miały optymalne warunki do chowu, otaczające je środowisko musi spełniać określone wymogi. Klimat chlewni jest jednym z najważniejszych czynników, decydujących o dobrostanie zwierząt.

Czytaj więcej 0