Archive for tag: farmonline

Koniec z zagrożeniem awarii w chlewni!

trzoda chlewna chlewnia

Hodowcy trzody chlewnej, posiadający więcej niż jeden budynek w swoim gospodarstwie mogą mieć problem z kontrola wszystkich parametrów danej chlewni bez pochłaniania dużej ilości czasu. Zwłaszcza, gdy budynki są od siebie oddalone.

Czytaj więcej 0