Archive for tag: chlewnia

Koniec z zagrożeniem awarii w chlewni!

trzoda chlewna chlewnia

Hodowcy trzody chlewnej, posiadający więcej niż jeden budynek w swoim gospodarstwie mogą mieć problem z kontrola wszystkich parametrów danej chlewni bez pochłaniania dużej ilości czasu. Zwłaszcza, gdy budynki są od siebie oddalone.

Czytaj więcej 0

Dlaczego systemy wentylacji są tak ważne?

Combi deffuse w chlewni

W celu uzyskania jak najlepszych wyników w dzisiejszym rolnictwie, konieczna jest ciągła optymalizacja i zwiększanie wydajności produkcji. Aby zwierzęta miały optymalne warunki do chowu, otaczające je środowisko musi spełniać określone wymogi. Klimat chlewni jest jednym z najważniejszych czynników, decydujących o dobrostanie zwierząt.

Czytaj więcej 0