Reklamacje:

Jak zgłaszać reklamację?

OPIS PROCEDURY REKLAMACJI 

 

Adres do reklamacji 

Twoja Ferma Joanna Kotlarska-Radiković

Trzcianka 36
64-316 Kuślin
 

  1.       Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem twojaferma.pl/sklep, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

 

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 

- dokument udowadniający transakcję w sklepie Twoja Ferma,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

 

  1.       Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

 

  1.       Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 

 

  1.       Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

 

  1.       Wszystkie Towary są wolne od wad prawnych i fizycznych. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego. 

 

  1.       Zgodnie z art 34 ustawy o prawach konsumenta to Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający nie może odmówić Kupującemu możliwości skorzystania z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, ale może pomniejszyć kwotę zwrotu adekwatnie do powstałego zmniejszenia wartości rzeczy. 
  2.       Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. 
  •  jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. 
  •  może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Zwrotu towaru można dokonać w przeciągu 14 dni od daty zakupu, odsyłając towar na adres Sprzedawcy lub oddając bezpośrednio w siedzibie firmy.

 


Akceptuj

Ta strona korzysta z plików cookie, w celu usprawnienia działania sklepu.