Sercem fermy jest komputer sterujący wszystkimi systemami – światłem, wentylacją, ogrzewaniem, zadawaniem paszy i wody oraz pomiarami parametrów panujących na hali.

W przypadku awarii systemu, wysyła sms’a alarmowego z informacją o zaistniałym problemie. Każdy system zarządzania dla hodowli drobiu można dokładnie przystosować do warunków konkretnej fermy, oszczędzając czas i automatyzując część procesów.

Specjalne sterowniki łączą najważniejsze aspekty w hodowli: zarządzanie klimatem i produkcją. Zastosowanie takich systemów umożliwia utrzymanie płynności wentylacji, niezależnie od jej poziomu. Taki sterownik bez przerwy monitoruje i reguluje wszystkie parametry w budynku inwentarskim – programowalne krzywe temperatury, wentylacji i wlotów, poziom wilgotności, stężenie CO2 i dostosowuje ustawienia pracy według wymogów i oczekiwań hodowcy.

W funkcji zarządzania jest możliwość zastosowania wszelkiego typu wag, sterowania natężeniem oświetlenia, kontroli zużycia wody i wielu innych parametrów. Daje możliwość monitorowania zużycia wody, paszy, prądu oraz czasu pracy ogrzewania i wentylacji również wstecz.

FarmOnline

Producenci drobiu posiadają coraz większe gospodarstwa, nad którymi muszą panować. FarmOnline zbiera dane z komputerów na każdej z ferm i kurników i przekazuje do jednego urządzenia. Oznacza to, że producent może natychmiast zareagować na alarmy, na przykład zmieniając konfigurację danego komputera za pośrednictwem FarmOnline. System jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika.

W systemie FarmOnline użytkownik może sam wybrać określone wartości klucza dla temperatury, wilgotności, wentylacji, chłodzenia, ogrzewania, które są wyświetlane na przejrzystym interfejsie.

Skuteczna funkcja historii klimatu umożliwia przechowywanie danych do pięciu lat. Kilka kryteriów wyszukiwania umożliwia wyodrębnienie żądanych danych w formie wykresów.

Przy pomocy aplikacji FarmOnline na smartfony, użytkownik może zyskać dostęp do wszystkich jego komputerów zarządzających fermą z każdego miejsca na świecie. Aplikacja mobilna jest bezpłatna i obsługuje systemy: Android, iPhone i Windows Phone.

Komputery ułatwiają pracę i pozwalają zredukować ludzką ingerencję w proces produkcyjny do minimum. Funkcje systemu zarządzania:

 • Programy zadawania paszy i karmienia
 • Elektroniczne ważenie silosu z dwoma czujnikami zapotrzebowania na paszę
 • 5 silosów
 • Kontrola wody
 • 5 komponentów paszowych.
 • Mieszanka paszowa (waga bębna)
 • Monitorowanie zużycia paszy
 • Obliczanie i wyświetlanie FCR i PEF
 • Obliczanie i wyświetlanie paszy i wody na zwierzę
 • Monitorowanie zużycia wody
 • Sterowanie oświetleniem z programem świetlnym i ściemniaczem
 • Automatyczne i ręczne ważenie brojlerów
 • Nagrywanie zwierząt