Komfort cieplny jest podstawową sprawą, na którą powinni stawiać producenci drobiu, którym zależy na maksymalnych przyrostach i dużych zyskach. Natomiast najwyższy priorytet na fermie kurzej to – higiena i brak drobnoustrojów. W zakresie hodowli zwierząt użytkowych kontrolowana klimatyzacja stanowi najważniejszy czynnik dla ich zdrowia, wydajności oraz bezstresowego chowu.

Wskaźnik wykorzystania paszy (FCR) jest miarą wydajności zwierząt w przeliczaniu masy paszy na wzrost pożądanej wydajności (produkcja mięsa lub jaj). Oznacza to, że zwiększenie FCR prowadzi do lepszego zwrotu z inwestycji dla rolnika. Aby zwiększyć FCR dla brojlerów, należy zapewnić im odpowiednią wentylację i właściwe nawilżanie bez żadnych zakłóceń z powodu przerw w konserwacji lub awarii systemu wentylacji.

System schładzania jest stricte związany z rozwiązaniem wentylacyjnym i stanowi jego integralną część. Aby obniżyć rzeczywistą i odczuwalną przez drób temperaturę powietrza warto zastosować proponowane przez nas rozwiązania.

Chłodzenie pod wysokim ciśnieniem – zamgławianie

Chłodzenie pod wysokim ciśnieniem w systemie LPV dodaje zatomizowane cząstki wody do powietrza w kurniku pod wysokim ciśnieniem wynoszącym 70 Bar. Cząstki wody wyparowują w gorącym powietrzu do hali, chłodząc w ten sposób powietrze wewnątrz obiektu. Dysze są najczęściej montowane nad wlotami powietrza, dzięki czemu wytwarzana mgiełka wodna chłodzi dodatkowo powietrze wpadające do budynku. Przy prawidłowym chłodzeniu wysokociśnieniowym jest możliwe obniżenie temperatury w kurniku o 2-10 ° C. Zamgławianie nie powoduje wzrostu wilgotności w powietrzu.

Zastosowanie chłodzenia wysokociśnieniowa jest również odpowiednie w systemach wentylacyjnych tuneli ze stosunkowo niską wilgotnością powietrza. Tutaj dysze są zamontowane na rurach nierdzewnych i kwasoodpornych. Opatentowane dysze są wyposażone w filtr przed każdą głowicą dyszy, aby zmniejszyć ryzyko zatkania.

Poprzez dysze systemu schładzania, w postaci mgły, można także podawać dorosłym ptakom preparaty inhalujące.

Sterowanie układu chłodzenia odbywa się automatycznie przez komputer chłodzący lub komputer klimatyczny kurnika.

System wysokiego ciśnienia może być również stosowany do dezynfekcji hali przed wstawieniem piskląt.

Pad-cooling

System schładzania Pad-cooling jest oparty na nasączonych wodą papierowych panelach rozmieszczonych w dwóch liniach i umiejscowionych przed dużymi klapami powietrza, po zewnętrznej stronie ścian bocznych. Powietrze jest zasysane przez panele, a następnie schładzane na zasadzie ewaporacji (zmiany stanu skupienia cieczy w parę). Elementem chłodzącym jest woda przepływająca przez baterię obniżającą temperaturę. Powietrze zostaje zassane siłą podciśnienia do obiektu i przechodzi w kierunku wentylatorów szczytowych, czyli wzdłuż całego budynku, przez co obniża temperaturę jego wnętrza. Prędkość przepływu powietrza z jednego szczytu budynku do drugiego to 3m/s.

System chłodzenia Pad-cooling współdziała ściśle z wentylacją tunelową. Dzięki Pad-cooling można obniżyć temperaturę nawet do 12˚C.

Prosta budowa oraz niskie koszty eksploatacyjne sprawiają, że Pad-cooling jest fantastycznym rozwiązaniem w budynkach inwentarskich.