Newsy i porady

Dlaczego systemy wentylacji są tak ważne?

Newsy i porady

Combi deffuse w chlewni

W celu uzyskania jak najlepszych wyników w dzisiejszym rolnictwie, konieczna jest ciągła optymalizacja i zwiększanie wydajności produkcji. Aby zwierzęta miały optymalne warunki do chowu, otaczające je środowisko musi spełniać określone wymogi. Klimat chlewni jest jednym z najważniejszych czynników, decydujących o dobrostanie zwierząt.

System wentylacji, musi zapewnić prawidłową temperaturę oraz jakość i wilgotność powietrza, bez względu na strefę klimatyczną, w której znajduje się budynek. W chłodnych miesiącach systemy wentylacyjne służą do tworzenia zdrowego klimatu w budynkach i zmniejszają poziom różnych niepożądanych gazów do minimum. Zasysane z zewnątrz powietrze jest zimne i nie może dotrzeć do zwierząt bez zmieszania go z ogrzanym powietrzem w budynku. System wentylacji miesza powietrze w takich proporcjach, aby zapewnić prawidłową temperaturę w strefie chowu zwierząt i nie wystawiać zwierząt na negatywne działanie przeciągów.

W ciepłych miesiącach system usuwa nadmiar ciepła wydzielanego przez zwierzęta i zasysa powietrze, zapewniając jego przepływ i chłodząc zwierzęta.

Hodowca, który zapewnia zwierzętom prawidłowy klimat, minimalizuje ryzyko chorób oraz zapewnia stały i wysoki dzienny przyrost masy.

Podstawowe elementy systemu wentylacji

Stworzenie idealnego klimatu w chlewni wymaga doprowadzenia do budynku świeżego powietrza, odprowadzenia powietrza zużytego i optymalnych temperatur dostosowanych do rasy i wieku zwierząt. Zwierzęta nie powinny być narażone na przeciągi, a wentylacja musi być taka sama w każdej części budynku.

Powietrze musi więc zostać pobrane z odpowiedniej wysokości, mieć odpowiedni kierunek, jakość i prawidłową prędkość. Aby odpowiednio sterować powietrzem, wymagany jest komputer klimatyczny. Zapewnia on odpowiednie ustawienie wlotów i wylotów powietrza względem siebie.

Z kolei prawidłowa praca komputera klimatycznego oraz wlotów i wylotów powietrza zależy od stabilnego i prawidłowego połączenia tych elementów.

ferma drobiu Skov

System energooszczędnej wentylacji LPV

System energooszczędnej wentylacji (Low Power Ventilation, LPV) firmy SKOV jest klasycznym systemem podciśnieniowym, używanym przy produkcji trzody chlewnej.

Elementy systemu LPV System LPV składa się z następujących elementów:

 • wlotu powietrza
 • wylotu powietrza
 • sterownika
 • połączenia elementów

Wlot powietrza

W systemie LPV świeże powietrze jest dostarczane za pomocą wlotów ściennych typu DA 1200/1211/1911 lub sufitowych DA 1540. W czasie chłodnych miesięcy świeże powietrze zostaje skierowane pod sufit gdzie miesza się z powietrzem w budynku zanim dotrze do strefy przebywania zwierząt.

W miesiącach ciepłych powietrze jest dostarczane w ten sam sposób, jednak z większą prędkością. W ten sposób zwiększamy cyrkulację powietrza w budynku bez powodowania przeciągów, a zwierzęta uzyskują dodatkowe odczucie chłodu.

Wylot powietrza

Wyciąganie powietrza odbywa się za pomocą kominów DA 600 lub DA 920, które zostały zaprojektowane w sposób pozwalający osiągnąć dużą wydajność przy jednocześnie niskich kosztach energii. Komin oraz zainstalowany wentylator działają wspólnie, co sprawia, że ich praca jest optymalna. Systemy wyciągowe mogą działać na zasadzie MultiStep® oraz Dynamiczny MultiStep®, dzięki czemu znacząco ograniczamy koszty energetyczne.

Sterowanie klimatem

System LPV jest kontrolowany za pomocą komputera DOL 234F. Zawiera on wszystkie niezbędne funkcje oraz dostarcza wydajną i precyzyjną kontrolę nad klimatem w chlewni. DOL 234F ma budowę modułową i jest łatwy do użytkowania.

Połączenia elementów

Zamykanie i otwieranie systemu jest regulowane przez serwomotor DA 75, dostarczany wraz z kompletnym zestawem montażowym. Wydajność oraz precyzja działania całego systemu jest zależna od prawidłowego działania wszystkich tych elementów. System LPV może być rozbudowany o następujące elementy:

 • alarm i otwieranie awaryjne
 • chłodzenie i ogrzewanie
 • zarządzanie fermą
 • oczyszczanie powietrza

LPV system wentylacji

ferma LPV

System wentylacji Combi-Diffuse

System wentylacji Combi-Diffuse to system podciśnieniowy zapewniający optymalny klimat w chlewniach w strefach o klimacie umiarkowanym.

Elementy systemu Combi-Diffuse

System Combi-Diffuse składa się z następujących elementów:

 • wlotu powietrza
 • wylotu powietrza
 • sterownika
 • połączenia elementów

Wlot powietrza

W systemie wentylacji Combi-Diffuse powietrze dostarczane jest przez sufit z płyt perforowanych. Zapewniają one doskonały przepływ powietrza przy jego minimalnej prędkości, co zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób w miesiącach zimowych. Aby zapewnić zwierzętom efekt chłodzenia w lecie zainstalowano dodatkowo wloty sufitowe DA 1800. Alternatywnie można stosować inne typy wlotów powietrza.

Wylot powietrza

Wyciąganie powietrza odbywa się za pomocą kominów DA 600 lub DA 920, które zostały zaprojektowane w sposób pozwalający osiągnąć dużą wydajność przy jednocześnie niskich kosztach energii. Komin oraz zainstalowany wentylator działają wspólnie, co sprawia, że ich praca jest optymalna. Systemy wyciągowe mogą działać na zasadzie MultiStep® oraz Dynamiczny MultiStep®, dzięki czemu znacząco ograniczamy koszty energetyczne.

Sterowanie klimatem

Temperatura, wilgotność i wentylacja są kontrolowane za pomocą komputera DOL 234F. Komputer ma konstrukcję modułową i może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb produkcji.

Połączenia elementów

Zamykanie i otwieranie systemu jest regulowane przez serwomotor DA 75, dostarczany wraz z kompletnym zestawem montażowym. Wydajność oraz precyzja działania całego systemu jest zależna od prawidłowego działania wszystkich tych elementów.

System Combi-Diffuse może być rozbudowany o następujące elementy:

 • alarm i otwieranie awaryjne
 • chłodzenie i ogrzewanie
 • zarządzanie fermą
 • oczyszczanie powietrza

combi diffuse system wentylacji w chlewni

Combi deffuse w chlewni

System wentylacji równociśnieniowej

Systemów wentylacji równociśnieniowej można używać we wszystkich rodzajach chlewni we wszystkich strefach klimatycznych na świecie. Są one szczególnie efektywne w budynkach jednoczęściowych lub strefach, w których zwierzęta są narażone na silne wiatry. Świeże powietrze dostaje się do budynku za pomocą wlotów dachowych i wydostaje się przez kominy w dachu. Wentylatory we wlotach i wylotach powietrza zapewniają jego obieg w budynku. W rezultacie wytwarzane jest ciśnienie neutralne (ciśnienie równomierne) i budynek jest prawidłowo wentylowany.

Elementy systemu równociśnieniowego

System równociśnieniowy składa się z następujących elementów:

 • wlotu powietrza
 • wylotu powietrza
 • sterownika
 • połączenia elementów

Wlot powietrza

Świeże powietrze jest pobierane za pomocą wlotu dachowego DA 40, umożliwiającego idealne rozprowadzenie powietrza w budynku, dzięki indywidualnie regulowanym dyszom.

Wylot powietrza

Wyciąganie powietrza odbywa się za pomocą kominów DA 600 lub DA 920, które zostały zaprojektowane w sposób pozwalający osiągnąć dużą wydajność przy jednocześnie niskich kosztach energii. Komin oraz zainstalowany wentylator działają wspólnie, co sprawia, że ich praca jest optymalna. Systemy wyciągowe mogą działać na zasadzie MultiStep® oraz Dynamiczny MultiStep®, dzięki czemu znacząco ograniczamy koszty energetyczne.

Sterowanie klimatem

Temperatura, wilgotność i wentylacja są kontrolowane za pomocą komputera DOL 234F. Komputer ma budowę modułową i może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb produkcji. P

Połączenia elementów

Zamykanie i otwieranie systemu jest regulowane przez serwomotor DA 75, dostarczany wraz z kompletnym zestawem montażowym. Wydajność oraz precyzja działania całego systemu jest zależna od prawidłowego działania wszystkich tych elementów. System równociśnieniowy może być rozbudowany o następujące elementy:

 • alarm i otwieranie awaryjne
 • chłodzenie i ogrzewanie
 • zarządzanie fermą
 • oczyszczanie powietrza

wentylacja równociśnieniowa

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *